Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Genel

Temel Analiz

Temel Analiz, Teknik Analiz’den farklı olarak grafiksel değil, alım ve satım kararları için ekonomi, sektör ve firma analizlerinin yapılması ile gerçekleşir.

Temel Analiz Nedir ve Nasıl Yapılır?

Temel analiz yatırım yapılacak enstrümanın gerçek değerini bulmamızı sağlar. Bulunan gerçek değer ile piyasa değerleri karşılaştırılarak alım ve satım işlemleri gerçekleştirilir.

Temel analizde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de hükümetlerin uyguladığı veya uygulayacağı sinyalini verdiği politikalardır. Politikalar ekonomi, sektörü ve firmaları etkileyerek analiz sonuçlarını değiştirebilir.

Temel analiz oldukça zahmetli bir analiz türüdür. Dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Tüm veriler birbirleriyle ilişkilendirilerek doğru sonuca ulaşmak gerekir.

Temel analiz çoğunlukla 3 aşamalı şekilde gerçekleştirilir.

1-) Ekonomik ve Politik Analiz
2-) Sektör Analizi
3-) Firma Analizi

Ekonomik ve Politik Analiz

Global ekonominin durumu, ulusal ekonominin büyümesi veya küçülmesi, büyüyen ekonominin ne kadar sağlıklı büyüdüğü, ekonominin gelecekte ne yönde ilerleyeceği gibi analizler ekonomik analiz içerisinde gerçekleşir. Son zamanlarda pazarın, tek bir pazar haline döndüğüne yönelik araştırmalar, global ekonominin de büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Bu sebeple ilk olarak global ekonomiden başlayarak ulusal ekonomiye kadar incelemek iyi bir ekonomik yöntem analizi oluşturacaktır.

emel analiz ve ekonomik analiz yapılırken unutulmaması gereken en önemli unsurlardan birisi, pazarın artık tek bir pazar haline gelmeye başlamasıdır. Bu sebeple analiz yapılırken dış dünyanın analizi de eklenmelidir.

Sektör Analizi

Firmaların içinde olduğu bir sektör vardır. Bazı firmaların birden fazla sektörün içinde yer almaktadır. Sektörlerin de firmalara belli bir getirisi ve götürüsü vardır. Sektöre olan talep, sektörün sunduğu arz, sektörün gelecek ömrü, teknolojinin sektöre etkisi, sektörün rekabet ortamı, karlılık oranları gibi birçok unsurlarla sektör analizi yapılır. Sektör içerisinde birçok firmayı bulundurur. Sektörde oluşan iç veya dış değişimler firmaları etkiler. Sektör analizi sonucunda firmayı gelecekte ne beklediği öngörülebilir. Sektöre ek olarak hükümet politikaları da etki eder. Sektör analizi temel analizin önemli bir parçasıdır.

Sektörler sıklıkla genel dünyaya göre şekil alırken tam tersi durumlar da oluşabilmektedir. Bazı sektörler bazı ülkelerde gerileme dönemine girmesine rağmen bazı ülkelerde büyüme dönemini yaşayabilir.

Firma Analizi

Firmaların ve şirketlerin geçmiş dönem ile birlikte mevcut dönemindeki finansal tabloların, şirket performans verileri ve şirketin ne derecede iyi yönetildiği gibi verilerle yapılan analiz türüne firma analizi denir. Piyasa ve sektör de birçok firma vardır. Sektör analizi burada firmaları azaltmamıza olanak sağlar ve karar verilen sektördeki firmalar incelenir. Her firmayı iyi izlemek ve incelemek önemlidir. Temel analiz de en önemli aşamalardan birisidir. Sadece şirketle ilgili finansal verilerle yetinmeyerek firmanın yatırım vb. haberlerini de takip etmek iyi bir analiz yapmamıza olanak sağlayacaktır.

Firmanın veya şirketin pazardaki durumu, pazardan sağladığı kar payı, sektörde firmanın büyüklüğü ve yeri gibi verilerle beraber şirketin ortaklık yapısı da dikkate alınır.

Firma analizi yapılırken

Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)

 Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi)

 Trend Analizi (Eğilim Yüzdeleri)

 Oran Analizi (Likidite, Devir Hızı, Kaldıraç, Karlılık, Piyasa Değeri Oranları)

gibi analiz yöntemleri sıklıkla kullanılır.